Kosten wortelkanaalbehandeling

De kosten voor een bezoek aan de tandarts worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven gelden als maximaal tarieven voor alle tandartsen in Nederland. De kosten voor een wortelkanaalbehandeling zijn opgebouwd uit meerdere elementen.

Elk gebit is anders en ook de problemen aan het gebit zijn anders wanneer een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk is. Zo heeft een kies in de meeste gevallen 3 wortels maar in sommige gevallen heeft de kies 4 wortels. Dit heeft invloed op de prijs van de wortelkanaalbehandeling.

Voordat een tandarts begint aan een behandeling, bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling, dan zijn wij verplicht om je voor de behandeling een begroting te geven van de te verwachte kosten wanneer dit bedrag hoger is dan € 250.

Wortelkanaalbehandeling

In het geval van een wortelkanaalbehandeling ontvang je bij ons dan ook altijd een begroting van de kosten. In veel gevallen zijn de kosten dan ook altijd hoger dan € 250 voor een wortelkanaalbehandeling. Het is belangrijk om je te realiseren dat de kosten van de begroting kunnen afwijken in het geval van complicaties.

Voorbeeld kosten wortelkanaal-behandeling

Afhankelijk van je gebit en de schade aan je gebit wordt bepaald welke behandelingen en dus ook kosten worden gemaakt tijdens de wortelkanaalbehandeling. Dit kan dus variëren en is persoonsgebonden. Of beter gezegd, klachtgebonden. Hieronder een voorbeeldberekening.

Een bezoek aan de tandarts voor een wortelkanaalbehandeling kan er qua kosten als volgt uit zien.

  •  Wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
  • 2x Geleidings-, infiltratie- en/of Intraligamentaire verdoving € 30,86
  • 3x Kleine röntgenfoto € 51,84
  • 2x Aanbrengen rubberdam € 24,68
  • Elektronische lengtebepaling € 15,43
  • Insluiten calciumhydroxide € 18,52
  • Wortelkanaalbehandeling 3 kanalen € 209,86
  • Kosten roterend instrumentarium € 49,71

De totale factuur komt dan op € 444,11 voor deze wortelkanaalbehandeling.

Bij ons kan je voor alle behandelingen terecht

Dankzij ons uitgebreide team van tandheelkundig medewerkers kunnen we je bij alle uitdagingen aan het gebit helpen.