Behandeling en specialisme

Vrijwel iedereen in het team van Tandheelkundig Centrum Jan van Nassau beheerst naast de algemene tandheelkunde een specialisme. Dit betekent dat wij u bij gecompliceerde behandelingen niet hoeven door te verwijzen.

Visie en missie

De wereld om ons heen is constant in beweging. Zo ook de tandheelkundige wereld. Door de sterk verbeterde mondzorg behouden mensen vandaag de dag niet alleen langer hun eigen tanden en kiezen; zij vinden een mooie natuurlijke glimlach ook steeds belangrijker. De vraag naar bijvoorbeeld behoud van mooie witte tanden wordt steeds groter. Voor de tandarts betekent deze ontwikkeling dat hij in de praktijk in toenemende mate te maken krijgt met de vraag naar specifieke, complexe zorg om dit te bereiken. De meer complexe vragen, nieuwe technologische ontwikkelingen en toenemende mogelijkheden voor behandelingen en therapieën vergen maatwerk van de tandarts. De behandelingen die hij verricht vergen daarom ook meer tijd en inspanning.

 

Onze missie

Onze missie is vooruitstrevend, kwalitatief hoogstaand tandheelkundig maatwerk leveren met behoud van persoonlijke aandacht.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden u professionele, kwalitatief hoogstaande tandheelkundige hulp, altijd met een duidelijke en uitgebreide toelichting. Aandacht en tijd voor de mens achter de patiënt is daarbij van groot belang. U zult zich in onze praktijk dan ook goed verzorgd voelen en meer gast dan patiënt.

 

Tarieven en nota's

Aan het einde van de behandeling wordt door de behandelaar (een) code(s) ingevoerd. Deze codes staan voor hetgeen de behandelaar bij u heeft verricht. Een aantal weken na een behandeling ontvangt u een nota van Famed. Zij is een gespecialiseerde organisatie, die voor verscheidene medische behandelaars het factureren en innen van hun nota’ s verzorgt. Ook voor ons verzorgt Famed deze dienstverlening zodat wij meer tijd hebben voor de zorg op maat die wij patiënten willen bieden. Het is ook mogelijk aan het einde van de behandeling de nota te pinnen. Contant betalen is niet mogelijk. Voor de eerste afspraak geldt dat deze altijd direct na de behandeling betaald moet worden. Vergeet u een afspraak dan wordt dit genoteerd als een niet nagekomen afspraak.

Niet nagekomen afspraak

Het kan iedereen overkomen, de afspraak bij de tandarts vergeten door allerlei omstandigheden. Dat begrijpen wij en daarom wordt er, als u voor de eerste keer een afspraak vergeet, coulant gehandeld. Er zal een niet nagekomen afspraak worden genoteerd maar hieraan worden geen kosten verbonden. Indien u minstens 48 uur van te voren aan ons bericht dat u bent verhinderd brengen wij niets in rekening en geldt dit niet als een niet nagekomen afspraak. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u de afspraak niet kunt nakomen, belt u ons dan zo spoedig mogelijk. In geval van ziekte verwachten we dat u dit ons ’s ochtends laat weten. Op die manier kunnen we in de voor u gereserveerde tijd nog iemand anders helpen. Op het moment dat een patiënt een afspraak niet nakomt, door welke omstandigheid dan ook, kan de behandelaar niet de zorg verlenen die hij graag zou willen verlenen. In de voor u gereserveerde tijd had een andere patient geholpen kunnen worden. Om die reden wordt, indien een patiënt voor de tweede keer of vaker, zonder gegronde reden, een afspraak niet nakomt, het volgende tarief gehanteerd: Tandarts: €30,- per kwartier vrijgevallen behandeltijd Mondhygiëniste: € 40,- per halfuur vrijgevallen behandeltijd Preventieassistente: €30,- per behandeling Voor een controle geldt een tarief van €10,- indien deze niet wordt nagekomen. Indien een langdurende afspraak voor implanteren niet wordt nagekomen wordt €200,- in rekening gebracht.
Houdt u er rekening mee dat de behandelaar 100% van de geplande behandeling in rekening mag brengen.

Famed is een gespecialiseerde organisatie, die voor verscheidene medische behandelaars het factureren en innen van hun nota’ s verzorgt. Ook voor ons verzorgt Famed deze dienstverlening zodat wij meer tijd hebben voor de zorg op maat die wij patiënten willen bieden.

Zorgnota ontvangen?
Heeft u een factuur van Famed ontvangen voor een behandeling die u heeft ondergaan en bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee Famed een overeenkomst heeft, dan ontvangt u alleen een factuur van de eigen bijdrage. Heeft u toch een volledige factuur ontvangen, terwijl u wel verzekerd bent dan kunt u deze factuur voor vergoeding indienen bij deze zorgverzekeraar. U dient deze factuur dan wel aan ons te betalen. Het is van belang dat u altijd de juiste verzekeringsgegevens (naam en inschrijf-/polisnummer) aan ons doorgeeft.

[unex_ce_button id="content_8dncixeib,column_content_umu5y3g3y" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#f49900" button_padding="13px 34px 13px 34px" button_border_width="0px" button_border_color="#333333" button_border_radius="3px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#a86900" button_border_hover_color="#a86900" button_link="https://janvannassau.nl/wp-content/uploads/2019/03/tandartstarieven_2019_0.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]BEKIJK TARIEVEN 2019 NZA[/ce_button]

Hou je mond gezond

In onze praktijk zien wij helaas nog vaak dat er aan de mondhygiene van kinderen nog veel verbetering te behalen valt. Gebleken is dat 25 % van de kinderen in Nederland zijn tanden niet of slecht poetst. Bovendien komen nog te veel kinderen niet of te laat bij de tandarts. Om deze reden doen wij als tandheelkundig team mee aan het lesproject ‘Hou je mond gezond’ van het Ivoren Kruis.

De (preventie)assistentes gaan naar basisscholen in de buurt om daar informatie te geven over tandheelkunde, gericht op de leeftijd van de kinderen. Het doel van het lesproject is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van caries, tanderosie en het stimuleren van een tandartsbezoek. Verder willen we bij de kinderen bewustwording creeren van de eigen invloed op de (mond) gezondheid.

Wilt u dat we bij u op school les komen geven? Bel ons!

Meer informatie over het lesproject is te vinden op www.houjemondgezond.nl

U kunt zich inschrijven middels het Formulier.

[unex_ce_button id="content_m869c4y6c,column_content_hfl6ie6lq" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#f49900" button_padding="13px 34px 13px 34px" button_border_width="0px" button_border_color="#333333" button_border_radius="3px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#a86900" button_border_hover_color="#a86900" button_link="http://janvannassau.nl/inschrijven/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]INSCHRIJVEN[/ce_button]