Behandeling en specialisme

Vrijwel iedereen in het team van Tandheelkundig Centrum Jan van Nassau beheerst naast de algemene tandheelkunde een specialisme. Dit betekent dat wij u bij gecompliceerde behandelingen niet hoeven door te verwijzen.

Visie en missie

De wereld om ons heen is constant in beweging. Zo ook de tandheelkundige wereld. Door de sterk verbeterde mondzorg behouden mensen vandaag de dag niet alleen langer hun eigen tanden en kiezen; zij vinden een mooie natuurlijke glimlach ook steeds belangrijker. De vraag naar bijvoorbeeld behoud van mooie witte tanden wordt steeds groter. Voor de tandarts betekent deze ontwikkeling dat hij in de praktijk in toenemende mate te maken krijgt met de vraag naar specifieke, complexe zorg om dit te bereiken. De meer complexe vragen, nieuwe technologische ontwikkelingen en toenemende mogelijkheden voor behandelingen en therapieën vergen maatwerk van de tandarts. De behandelingen die hij verricht vergen daarom ook meer tijd en inspanning.

 

Onze missie

Onze missie is vooruitstrevend, kwalitatief hoogstaand tandheelkundig maatwerk leveren met behoud van persoonlijke aandacht.

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden u professionele, kwalitatief hoogstaande tandheelkundige hulp, altijd met een duidelijke en uitgebreide toelichting. Aandacht en tijd voor de mens achter de patiënt is daarbij van groot belang. U zult zich in onze praktijk dan ook goed verzorgd voelen en meer gast dan patiënt.

 

Hou je mond gezond

In onze praktijk zien wij helaas nog vaak dat er aan de mondhygiene van kinderen nog veel verbetering te behalen valt. Gebleken is dat 25 % van de kinderen in Nederland zijn tanden niet of slecht poetst. Bovendien komen nog te veel kinderen niet of te laat bij de tandarts. Om deze reden doen wij als tandheelkundig team mee aan het lesproject ‘Hou je mond gezond’ van het Ivoren Kruis.

De (preventie)assistentes gaan naar basisscholen in de buurt om daar informatie te geven over tandheelkunde, gericht op de leeftijd van de kinderen. Het doel van het lesproject is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van caries, tanderosie en het stimuleren van een tandartsbezoek. Verder willen we bij de kinderen bewustwording creeren van de eigen invloed op de (mond) gezondheid.

Wilt u dat we bij u op school les komen geven? Bel ons!

Meer informatie over het lesproject is te vinden op www.houjemondgezond.nl

U kunt zich inschrijven middels het Formulier.

[unex_ce_button id="content_m869c4y6c,column_content_hfl6ie6lq" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#f49900" button_padding="13px 34px 13px 34px" button_border_width="0px" button_border_color="#333333" button_border_radius="3px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#a86900" button_border_hover_color="#a86900" button_link="http://janvannassau.nl/inschrijven/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]INSCHRIJVEN[/ce_button]